rodenakarna

Återvinning

Rodenåkarna erbjuder mottagning och återvinning av schaktmassor och asfalt.

Mottagning och återvinning sker i Rodenåkarnas produktionsanläggning Roslagskrossen.

Rodenåkarna utvecklar återvinnings-, och mottagningsverksamheten med:

Nu utökar Rodenåkarna återvinningsverksamheten i Roslagskrossen med:

  • Mottagning av snö 
  • Mottagning och återvinning av betongslam genom tillverkning av betongelement
  • Mottagning och återvinning av träavfall i form av ris, kvistar, obehandlat virke, stubbar, mindre träd och grenar