En mullrik, lucker och rotogräsfri jord för plantering av sommarblommor (anueller), perenner, prydnadsgräs, buskar och träd. I dagligt tal kallad Enköpingsjorden. Den ogödslade varianten används med fördel på hösten. Den mineralgödslade jorden är kalkad och innehåller 1,5 kg NPK 11-5-18 per m3. Den naturgödslade jorden är kalkad och gödlad med organiskt gödsel. pH ligger mellan 5,5 och 6,5.
Finns i tre olika varianter:

Ogödslad, art nr: 0715
Mineralgödslad, art nr: 0716
Naturgödslad, art nr: 0717

Produktblad för nedladdning/utskrift finns här