För anläggning av sådda gräsytor eller utrullning av gräsmatta. En mullrik(4-7 %) och stabil jord enligt AMA anläggning 10. Ej rotogräsfri. Sållad och lätthanterad. Gödslas i samband med sådd med 8-10 kg NPK/100 kvadratmeter.

Gräsmattejord, art nr:0710

Gräsmattejord, art nr:0711 Bio

Produktblad för nedladdning/utskrift finns här