Miljö & Kvalitet

Kvalitets- och miljöpolicy

Erbjuda kunderna försäljning av material för markanläggning samt prisvärda och miljöanpassade transporttjänster efter behov och önskemål.

Ständigt utveckla verksamheten genom att

· Erbjuda tjänster och produkter vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras

 · Utvärdera och förbättra verksamhetens processer

 · Ständigt förbättra ledningssystemet för att uppnå bättre arbetsmiljö respektive miljöprestanda

 · Utveckla personalens kompetens

 · Beakta kvalitets- och miljökrav när vi anlitar transportörer och leverantörer

 · Följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra kunders önskemål och krav i fokus.

 · Förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor

 · Arbeta för en arbetsmiljö där respekt och jämställdhet råder bland ledning och personal

 · Underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats

 

Policyn finns i våra fordonspärmar på nätet och kontorspersonalen har tillgång till hela ledningssystemet. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten på Rodenåkarnas hemsida.