Policy

Integritetspolicy 

Rodenåkarna värnar om sin personal, sina åkare/chaufförer, kunder och leverantörer för att behålla deras integritet. Därför uppdaterar vi löpande våra register och underhåller dem.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 

Erbjuda kunderna försäljning och återvinning av material för markanläggning, entreprenadmaskiner samt prisvärda och miljöanpassade transporttjänster efter behov och önskemål.

Ständigt utveckla verksamheten genom att 

· Erbjuda tjänster och produkter vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras

· Utvärdera och förbättra verksamhetens processer genom att arbeta med återvinning

· Ständigt förbättra ledningssystemet för att uppnå bättre kvalitet, arbetsmiljö respektive miljöprestanda

· Utveckla personalens kompetens

· Beakta kvalitets- och miljökrav när vi anlitar transportörer och leverantörer

· Följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra kunders önskemål och krav i fokus.

· Förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor

· Arbeta för en arbetsmiljö där respekt och jämställdhet råder bland ledning och personal

· Underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats

Norrtälje den 28 november 2018

Rikard Jansson
VD

Policyn finns i våra fordonspärmar på nätet och kontorspersonalen har tillgång till hela ledningssystemet. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten på Rodenåkarnas hemsida.