Rodenåkarna värnar om sin personal, sina åkare/chaufförer, kunder och leverantörer för att behålla deras integritet. Därför uppdaterar vi löpande våra register och underhåller dem.